İptal ve İade Koşulları

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan ve stoklarda bulunduğu belirtilen her bir ürün (ön siparişli ürünler dahil değildir), 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Ön siparişli ürünün satın alınmasından itibaren teslim süresini firma ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Stoklarda olmayan ürünlerin yurtdışından temini ile ilgili periyodların belirtildiği listeyi inceleyiniz! Ayrıca ön siparişli ürünlerin tedarik sürecinde zaman zaman ithalatın yapıldığı ülkenin ya da Türkiye’nin gümrüğündeki yoğunluklardan dolayı aksamalar ve gecikmeler yaşanabilir. Alıcı gecikmeler konusunda bilgi almak için Satıcı’dan bilgi talep edebilir.

6.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

7.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

8.Satın alınan ürünün ambalajında herhangi bir hasar görülmeyip kargodan teslim alınan ürünün kullanım sırasında fabrikasyon bir hataya sahip olduğu anlaşılırsa Alıcı’nın durumu hemen Satıcı’ya bildirmesi beklenir. Hasarlı ürünün Satıcı’ya iadesi için gerekli işlemler yapılır. Satıcı; hasarlı ürünün tamirini sağlar; tamir edilemez ya da müşteri tamir işlemini kabul etmezse ürün stoğunda mevcutsa hasarlı ürünün yenisiyle değiştirilmesini sağlar. Ürün Satıcı’nın stoğunda yoksa Alıcı’nın yurtdışı temin süresini beklemeyi kabul etmesi durumunda Satıcı ürünün ithalatı için işlemlere başlar. Arızalı ürünün birebir değişimi için yurtdışı ithalat süreci başladıktan sonra Alıcı cayamaz. Eğer Alıcı, yurtdışı ithalatını beklemek istemezse ya benzer bir ürün önerilir, ya da fatura bedelinin tamamı Alıcı’ya iade edilir.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

9.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

10.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

11.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi havale ya da EFT ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde ödemenin yapıldığı banka hesabına bu ücret havale edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

12.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

13.ALICI; satın aldığı stoklu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ürün ambalajı/kutusu kesinlikle açılmamış, yırtılmamış, hasar görmemiş olmak şartıyla SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirerek hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Müşteri kutuda açılma ya da herhangi bir hasar olmadığını fotoğraflarla ve mümkünse kısa bir video kaydı ile Satıcı’ya iade talebi sırasında kanıtlamalıdır. İade talebi Satıcı’ya ulaştığında, Satıcı Ürünün iade edilebilmesi için Alıcı’ya anlaşmalı olduğu kargo şirketine ait (Satıcı Ödemeli) bir etiket gönderecektir ve iade işlemi için bu kargo etiketi kullanılacaktır. Ürün Satıcı’ya ulaştığında ambalajda herhangi bir hasar görülmediği ya da açılmadığı anlaşıldığında müşteriye faturasındaki ÜRÜN BEDELİ iade edilecektir. Faturada yer alan kargo hizmet bedeli (ve varsa diğer hizmet bedelleri) ise hizmet karşılığı olduğu için ödenmeyecektir.

Ürün ambalajının açıldığı, ya da ambalajın hasar gördüğü anlaşılırsa Ürün Bedeli’nin %80’ı, kutu içerisinden eksik parça çıkması durumunda Ürün Bedeli’nin %60’ı Alıcı’ya iade edilir.

 

14.Ön siparişli bir ürünün Cayma Hakkı Süresi olan 14 gün içerisinde siparişinin iptali istenmesi halinde iki durum söz konusudur:

                  a) Satıcıya ulaşan siparişe konu ürün temin edilmek üzere yurtdışı ürün sağlayıcısına bildirilmiş ve ithalatı başlamış ise alınmayan hizmet bedelinin (kargo ücreti) tamamı ve ürün bedelinin yalnız %80i Alıcı’ya iade edilecektir. Aradaki %20 oranındaki kesinti, normal şartlarda Satıcı’nın stoğunda bulundurmadığı bir ürünün, Alıcının sipariş verip daha sonra iptal etmesi nedeniyle mecburi olarak stoğunu işgal edeceği için alınacaktır.

                  b) Satıcıya ulaşan siparişe konu ürün temin edilmek üzere henüz yurtdışı ürün sağlayıcısına bildirilmemiş yani ithalat fiili olarak henüz başlamamışsa, hem alınmayan hizmet bedelinin (kargo ücreti) tamamı ve hem de ürün bedelinin tamamı Alıcı’ya iade talebini takip eden 14 gün içerisinde iade edilecektir.

 

15.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: Nuranoğlu Uzay ve Savunma Tek. San. Tic. A.Ş.

ADRES: Tahtakale Mah. Fırat Cad. No: 2/A/31 Avcılar - İstanbul

EPOSTA: info@nuranoglu.com.tr

TEL: 0850 885 1 676

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

16.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

17.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

18.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

19.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

20.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

21.SATICI, cayma bildirimini takip eden 5 iş günü içerisinde iade için gerekli olan Anlaşmalı Kargo Etiketi’ni Alıcı’ya e-posta ile gönderecektir. Alıcı bu kargo etiketini aldıktan sonraki en geç 3 iş günü içerisinde söz konusu iade ürününü Anlaşmalı Kargo Şirketine vermekle yükümlüdür. Bu 3 iş günü içerisinde kargoya teslim edilmeyen ürünlerin iptali gerçekleşmeyecektir. Ürünün Satıcı’ya ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde Satıcı iade bedelini ALICI’ ya iade etmek zorundadır.

22.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

23.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

24.İadesi talep edilen ürün Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilirken herhangi bir hediye ile birlikte gönderilmişse, hediye olan ürünün de asıl ürünle birlikte kullanılmamış/amblajı açılmamış ve tekrar hediye edilebilecek şekilde iade edilmesi zorunludur. Alıcı’ya gönderilen hediye, iade edilmek istenen ürünle birlikte Satıcı’ya gönderilmemişse, iade işlemi tamamlanmaz.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

25.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

26.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

27.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

28.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yapmak için QNB Finans Bank hesabımızı kullanabilirisiniz:

Nuranoğlu Uzay ve Savunma Tek. San. Tic. A.Ş.

IBAN: TR64 0011 1000 0000 0066 6203 14

 

29.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile alışveriş yapabilir, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Kredi Kartı kullanımınız için Sanal Pos hizmeti veren aracı firmalar kullanılmaktadır. Satın alma işlemi için satış sayfasına girdiğiniz Kredi kartı bilgileriniz hiç bir şekilde Satıcı’nın sisteminde kayıtlı kalmamaktadır. Kredi kartı kullanımınızdan sonra oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda aracı olan Sanal Pos firması sorumludur.